NINA

Projekt przebudowy dziedzińca i modernizacja elewacji budynku biurowego.
Inwestor: Narodowy Instytut Audiowizualny
Ul. Wałbrzyska, Warszawa
Realizacja 2015 rok