Hotel ZEN

Hotel ZEN, SPA, budynek hotelowo-usługowy

Koncepcja projektowa wykonana wspólnie z biurem projektowym
Kulczyński Architekt Sp. z o.o. i arch. Ryszard Struzik
Powierzchnia użytkowa: 8 700 m2
Inwestor prywatnyZEN 07
zen 04 zen 06