Kompleks Basenowy w Ustce

Projekt konkursowy kompleksu Basenów publicznych w Ustce, ul. Grunwaldzka.
1 miejsce
Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna obejmująca opracowania projektowe rozwiązań architektonicznych i funkcjonalno-przestrzennych budynków, infrastrukturę techniczną oraz projekt zagospodarowania terenu o powierzchni 3,59 ha zawierający rozwiązania funkcji rekreacyjno-sportowej i funkcje dodatkowe.
Inwestor: Urząd Miasta Ustka

basen 07 basen 04

basen 02