Osiedle w Białymstoku

Projekt konkursowy
Projekt osiedla mieszkaniowego wraz z zagospodarowaniem terenu, projektem
przedszkola i budynków usługowych
Powierzchnia użytkowa: 26 600 m2

05b zlotu 01
06b