Hotel Hilton

Budynek hotelowy, Warszawa, ul. Grzybowska
Koncepcja i projekt rozbudowy sal konferencyjnych z dobudową zewnętrznej klatki.
Realizacja marzec, 2010r.
Inwestor: HGC S.A.

hilton 07 hilton 06
hilton 08  hilton 05